Projecte Erasmus+ SUSTAIN-T:

Sustainable Tourism through Neworking and Collaboration

El projecte Eramus + Sustain-T (Sustainable Tourism through Neworking and Collaboration) liderat pel grup de recerca TUDISTAR de la Universitat Autònoma de Barcelona (Gemma Cànoves, Mònica Molina, Francesc Romagosa, David Saurí i Joan Carles Llurdés) ha desenvolupat una plataforma d’e-learning en matèria de turisme sostenible per a l’autoformació de les petites i microempreses del sector turístic a Europa.

El projecte s’ha realitzat durant  un període de dos anys (2017-2019) amb la col.laboració d’un equip d’experts d’institucions i empreses d’Espanya, Itàlia, Portugal, Bulgària, Regne Unit i Hongria.

Europa és una destinació turística a nivell mundial que representa una quota de mercat del 40% del total. Al costat d’aquest impacte econòmic positiu, trobem però, que el turisme exerceix una pressió sobre l’entorn natural i sociocultural. 

 
A la UE s’han dut a terme moltes iniciatives de sensibilització  per assegurar una gestió sostenible de les destinacions, empreses i productes turístics. Tanmateix, nombrosos informes a tot Europa demostren que la mà d’obra del sector turístic té una manca de formació en matèria de desenvolupament sostenible.


El sector turístic a Europa està dominat per les microempreses i petites empreses, que sovint no tenen recursos per invertir en pràctiques sostenibles o en la formació dels seus treballadors i treballadores. Al mateix temps, moltes pràctiques turístiques sostenibles ja han demostrat la seva viabilitat econòmica per a les micro i petites empreses que augmenten significativament amb la combinació d’esforços per part dels diferents agents.

El projecte Sostenible-T, per tant, té com a objectiu millorar el rendiment de sostenibilitat de les microempreses i petites empreses de la UE del sector turístic mitjançant la sensibilització dels seus gestors en pràctiques turístiques sostenibles. Alhora es fomenta la millora de les seves habilitats en xarxa per establir noves aliances i implementar la sostenibilitat a partir d’iniciatives conjuntes.


El projecte s’ha adreçat a propietaris i gestors de microempreses i petites empreses turístiques de la UE, a proveïdors de formació professional i  a estudiants interessats en el turisme sostenible. Més de 1500 representants dels grups d’interès objectiu del projecte han participat directament en activitats i esdeveniments del projecte (com ara tallers de validació del currículum, seminaris de llançament de formació, conferències promocionals nacionals i altres). Durant tota la vida del projecte s’ha establert una estreta relació amb els agents implicats (òrgans d’administració i gestió turística, associacions turístiques, associacions professionals i xarxes, etc.)  i la plataforma online es mantindrà almenys durant cinc anys després de la finalització del projecte.


El projecte Sustain-T es presenta com un primer pas cap a un objectiu més ambiciós de proporcionar una eina integral per autoformar-se en matèria de sostenibilitat en l’àmbit del turisme a Europa. La promoció d’iniciatives de sostenibilitat de les empreses turístiques de la UE aproparà Europa a la seva meta final: convertir el nostre continent en una destinació sostenible.

Així, el proper dia 8 d’octubre en horari de 10 a 13.30 hores,  tindrà lloc la conferència final del projecte Sustain-T, on es presentaran els resultats obtinguts juntament amb un debat en format de dues taules rodones. L’emplaçament serà a la Casa de Convalescència i es finalitzarà amb un dinar networking. L’assistència es gratuïta.