Master Study and Ecosystem – MEHMED

El passat 28 de febrer va tenir lloc la reunió de llançament del projecte Erasmus+ Mediterranean Environmental Change Management. Master Study and Ecosystem MEHMED, coordinat pel Departament de Geografia de la UdG, i encapçalat pel Dr. Josep Vila i Subirós.

El projecte compta amb 14 partners, dels quals 10 són universitats o institucions de recerca d’Algèria, Marroc i Tuníssia. L’objectiu del projecte es la creació, acreditació i implantació pilot d’un màster oficial sobre el canvi ambiental a la Mediterrània, a les 8 universitats del Magreb participants. Un Màster que es beneficiarà dels més de 10 anys d’experiència de la UdG amb el Màster de Canvi Ambiental, a fi d’incloure elements d’excel·lència per a la internacionalització i sortida professional dels graduats, com estades a l’estranger a les 3 universitats europees sòcies (Univesitat de Sassari, Universitat de París – Sorbona, i UdG) i pràctiques en empresa en un conjunt de partners associats, tant del sector públic com privat.

A llarg termini, més enllà de generar una oferta acadèmica d’alt nivell equiparable als estàndards europeus per a les 8 universitats magrebines sòcies, hi ha el propòsit que la cooperació encetada continuï amb l’impuls d’un Màster Erasmus Mundus que doni peu a un flux d’estudiants anual entre universitats d’ambdues ribes del mediterrani.

A la reunió de kick-off hi van assistir 22 persones dels 5 països socis, en

representació de:

Algèria:

  *   Universitat de Bordj Bou Arreridj

  *   Universitat of Constantine 3

  *   Universitat of Mostaganem

  *   Institut Méditerranéen de Technologie

Marroc:

  *   Universitat Mohammed Premier a Oujda

  *   Universitat Sidi Mohamed Ben Abdellah

  *   Universitat Abdelmalek Essaadi

Tuníssia:

  *   Agència Nacional per a la Promoció de la Recerca Científica

  *   Universitat de Monastir

  *   Universitat de Sousse

 França:

  *   Universitat Paris Sorbonne

Itàlia

  *   Universitat de Sassari – School of Architecture

Catalunya/ Espanya:

  *   WUSME

*   Univeristat de Girona