Tot allò que passa a la terra i que s’interrelaciona amb la matriu humana crea una forma d’organitzar-nos al territori. Depenent de com utilitzem el recurs terra, en el sentit ampli de la paraula, viurem d’una manera o viurem d’una altra.